Lokalni dobavitelji

KZ AGRARIA KOPER

Sveže pridelke z istrskih kmetij v večini odkupujemo od svojih zadružnikov. S tem zagotavljamo, da so pridelki lokalni, vedno okusni in sveži ter pridelani na okolju prijazen način. Pri tem se držimo načel ekološke proizvodnj,  integrirane pridelave in kratke transportne poti, ki so bistvene za ohranjanje hranilnih snovi in svežine sadja ter zelenjave.

Naš moto je: »Najboljše iz Istre.« 

Robert Fakin, direktor

»V KZ Agraria Koper pridelovalce povezujemo, jim nudimo podporo pri skupnem nastopu na trgu in skrbimo za izobraževanje ter strokovno izpopolnjevanje s področja kmetijstva, vodenja kmetij, računovodstva ter vseh potrebnih znanj. Kmetijske pridelke spremljamo in nadzorujemo od semena in sadike do trgovske police. «

Nikola Šavle, vodja komerciale

V KZ Agraria Koper uporabljajo izključno naravi postopke pridelave. Z integrirano pridelavo in uporabo naravnih virov ter mehanizmov zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, z ekološko proizvodnjo pa zagotavljajo uporabo gnojil z ekoloških farm. Kupljena gnojila so lahko izključno registrirana ekološka gnojila. Za ohranjanje bogastva in rodovitnosti tal se uporablja zelene podore in reden kolobar z žiti. Od leta 2016 so imetniki certifikata dobrih kmetijskih praks GLOBAL G.A.P.

»Razpolagamo s šestimi hladilnimi komorami, ustrezno opremljenim voznim parkom ter urejenim distribucijskim sistemom po HACCP standardih. Lastna pakirna linija nam omogoča prilagajanje željam potrošnikov. Dobra logistična organiziranost nam omogoča, da pridelke z njive do trgovske police dostavimo v manj kot 24 urah.«

Robert Fakin, direktor

 

 

 

 

Prideluje in dobavlja naravnost v trgovine Hofer

Vrednote in princip zagotavljanja kakovosti

Kaj so največje prednosti sodelovanja s HOFERjem?

“S podjetjem HOFER imamo veliko skupnih vrednot. Med njimi prednjačita strogi standardi kakovosti, pri katerih ne sklepamo kompromisov, ter kratke dobavne poti za zagotavljanje svežine. Zato je naše sodelovanje plodno, kot naša polja.”

Ostali dobavitelji

Želite postati naš dobavitelj?

Ker želimo našim kupcem vsak dan ponuditi čim več svežih kakovostnih lokalnih pridelkov, smo vedno odprti za nova sodelovanja. Če želite postati naš dobavitelj, stopite v stik z nami na:

Kontakt